SPOLEČNOST A POLITICKÉ NEVĚDOMÍ ve filozofii Fredrica Jamesona

Mgr. Roman Rakowski, PhD.

rr-obalka-1rakowski_monografie